Er was drang om te onderzoeken, te creëren en verschillende achtergronden samen te laten
komen in een nieuw interdisciplinair werk. Tijn Wybenga, van huis uit jazz toetsenist en componist,
Geerte de Koe, bewegende en improviserende violist, Jelmer de Moed, een klassiek geschoolde
klarinettist en Uri Eugenio, danser en choreograaf, werden samengebracht door Pieter de Koe,
cellist. Aan de hand van groepscompositie, improvisatie en vele brainstorm sessies ontstond er
een innoverend proces waarin de ideeën, klanken en bewegingen zich langzaam vormden tot een
samenhangend geheel.
Geïnspireerd door de wonderlijke drieren verhalen van Toon Tellegen beleven we in dit stuk een
dag uit het leven van de eekhoorn. Een dag vol open vragen en woordeloze momenten van
verwondering. Het gecreëerde materiaal wordt op vrije en improvisatorische manier
geïnterpreteerd en gepresenteerd. Niets is zeker en geen voorstelling zal het zelfde zijn!
Wonder, to wonder, een voorstelling met improvisatie, dans verhaal en muziek.